Data publikacji: 29 marca 2017 r.


Śląska akademia budowlana (RPSL.11.03.00-24-0307/16)


Informacja o wynikach postępowania w ramach zamówienia 7/SAB/2017.


Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem wybranego wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Do pobrania:
Data publikacji: 22 marca 2017 r.


Śląska akademia budowlana (RPSL.11.03.00-24-0307/16)


Informacja o wynikach postępowania w ramach zamówień 5/SAB/2017, 6/SAB/2017.


Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem wybranych wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Do pobrania:
Data publikacji: 20 marca 2017 r.


Śląska akademia budowlana (RPSL.11.03.00-24-0307/16)


W związku z realizacją projektu „Śląska akademia budowlana” zapraszamy do składania ofert na zamówienie ogłoszone przez Instytut Doradztwa Sp. z o.o.


Lista zamówień:
7/SAB/2017 - wyłonienie komisji kwalifikacyjnej, które przeprowadzi egzaminy ustne na stanowisku eksploatacji i dozoru z zakresu Grupy 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektro-energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla uczestników kursów A „Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych” oraz kursów B „Elektryk budowlany ze specjalnością montera systemów fotowoltaicznych


Oferty można składać do dnia 28 marca 2017 r. do godz. 15:00.

Do pobrania:
Data publikacji: 13 marca 2017 r.


Śląska akademia budowlana (RPSL.11.03.00-24-0307/16)


W związku z realizacją projektu „Śląska akademia budowlana” zapraszamy do składania ofert na dwa zamówienia ogłoszone przez Instytut Doradztwa Sp. z o.o.


Lista zamówień:
5/SAB/2017 - Wynajem sprzętu na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów na zajęcia praktyczne na potrzeby realizacji kursów A – Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych;
6/SAB/2017 - Wyłonienie centrum egzaminacyjnego, które przeprowadzi certyfikowane egzaminy dla uczestników kursów C „Autodesk Inventor” oraz kursów D „Autodesk Revit Architecture”.


Oferty można składać do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 15:00.

Do pobrania:
Data publikacji: 9 marca 2017 r.


Śląska akademia budowlana (RPSL.11.03.00-24-0307/16)


Informacja o wynikach postępowania w ramach zamówień 1/SAB/2017, 2/SAB/2017, 3/SAB/2017, 4/SAB/2017


Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem wybranych wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Do pobrania:
Data publikacji: 1 marca 2017 r.


Śląska akademia budowlana (RPSL.11.03.00-24-0307/16)


W związku z realizacją projektu „Śląska akademia budowlana” zapraszamy do składania ofert na cztery zamówienia ogłoszone przez Instytut Doradztwa Sp. z o.o.


Lista zamówień:
1/SAB/2017 - wybór kadry trenerskiej posiadającej odpowiednie przygotowanie merytoryczne niezbędne do prowadzenia kursów A „Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych” oraz kursów B „Elektryk budowlany ze specjalnością montera systemów fotowoltaicznych”;
2/SAB/2017 - wybór kadry trenerskiej posiadającej odpowiednie przygotowanie merytoryczne niezbędne do prowadzenia kursów C „Autodesk Inventor” oraz kursów D „Autodesk Revit Architecture”;
3/SAB/2017 - wynajem sal szkoleniowych oraz zapewnienie cateringu w formie przerw kawowych oraz obiadów dla uczestników kursów;
4/SAB/2017 - wynajem laptopów wraz z licencjami dla 192 uczestników kursów C - Autodesk Inventor oraz kursów D – Autodesk Revit Architecture.


Oferty można składać do dnia 8 marca 2017 r. do godz. 23:59.

Do pobrania:
Data publikacji: 14 lipca 2016 r.


Łódzka akademia budowlana (RPLD.11.03.01-10-0011/15)


Informacja o wyniku postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ŁAB/2016

 

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ŁAB/2016 wpłynęły dwie oferty. W wyniku przeprowadzenia procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano następującego dostawcę usług:

Część I: Przeprowadzenie pięciu edycji szkoleń zawodowych (320 godzin lekcyjnych) – Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych (kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego) na obszarze woj. łódzkiego w okresie 24.07.2016 – 31.05.2017 r. dla 60 UP – CAMPERIA SP. Z O.O.

Część II: Przeprowadzenie pięciu edycji szkoleń zawodowych (320 godzin lekcyjnych) – Elektryk budowlany ze specjalnością montera systemów fotowoltaicznych (kod CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego) na obszarze woj. łódzkiego w okresie 20.08.2016 – 31.05.2017 r. dla 60 UP – CAMPERIA SP. Z O.O.
Data publikacji: 6 lipca 2016 r.


Łódzka akademia budowlana (RPLD.11.03.01-10-0011/15)


Rozeznanie rynku

 

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na następujące usługi:
- Rozeznanie rynku nr 1 - Wynajem sprzętu na zajęcia realizowane w ramach szkoleń A „Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych
- Rozeznanie rynku nr 2 - Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby realizacji szkoleń A „Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych” oraz szkoleń B „Elektryk budowlany ze specjalnością montera systemów fotowoltaicznych”

Oferty można składać do 14 lipca 2016 r. do godz. 15:00

Do pobrania:
Data publikacji: 30 czerwca 2016 r.


Łódzka akademia budowlana (RPLD.11.03.01-10-0011/15)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ŁAB/2016

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry trenerskiej posiadającej odpowiednie przygotowanie merytoryczne niezbędne do prowadzenia szkoleń zawodowych „Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych” oraz „Elektryk budowlany ze specjalnością montera systemów fotowoltaicznych”, które organizowane są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Instytut Doradztwa Sp. z o.o. na terenie woj. łódzkiego w ramach projektu „Łódzka akademia budowlana”.

Oferty można składać do 8 lipca 2016 r. do godz. 15:00

Do pobrania: