loga

 System ICT w placówce służby zdrowia? Dla mnie to żaden problem.

 

Instytut Doradztwa Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera. Są one zgodne z programem ECDL DIGCOMP 4 i kończą się zewnętrznym egzaminem ECDL PROFILE.


CELE SZKOLENIA


Nabycie przez Uczestników szkolenia:
1. Umiejętności obsługi komputera oraz Internetu niezbędnej do pracy z systemem IT szpitali/przychodni
2. Wiedzy w zakresie IT Security niezbędnej do prawidłowej pracy z komputerem z dostępem do danych osobowych
3. Umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy z komputerem
4. Kwalifikacji cyfrowych dzięki uzyskaniu zewnętrznego certyfikatu ECDL Profile
5. Umiejętności codziennego wykorzystania komputera i Internetu (np. robienie zakupów w sieci, przelewy internetowe, darmowe rozmowy z wykorzystaniem komunikatorów)UCZESTNICY SZKOLENIA


Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 lat posiadających wykształcenie co najwyżej średnie (max ISCED 3), pracujących w placówce służby zdrowia w woj. wielkopolskim.
Kryteria selekcji:
Obligatoryjne:
a) Znajomość obsługi komputera w stopniu elementarnym
b) Stanowisko pracy bezpośrednio związane z wykorzystaniem systemu IT szpitala/przychodni
Premiujące:
a) Osoby samotnie wychowujące dzieci (5 pkt.)
b) Niepełnosprawność utrudniająca dojazd do miejsca szkol. (1 pkt.)RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ:


Podzielony jest na 4 moduły ECDL zawierające m.in. wszystkie obszary ramy DIGCOMP:
Moduł I - Podstawy pracy w sieci;
a) Informacja
b) Komunikacja
Moduł II - Podstawy pracy z komputerem:
a) Tworzenie treści
Moduł III - IT Security
a) Bezpieczeństwo
Moduł IV - Uzupełnienie "Computational Thinking"
a) Rozwiązywanie problemówCEL GŁÓWNY PROJEKTU:


Wzrost u 120 osób (80K, 40M) zatrudnionych w placówkach służby zdrowia w woj. wielkopolskim z wykształceniem do poziomu ISCED3 włącznie, w tym min. 50% w wieku 50+ kompetencji i kwalifikacji cyfrowych zgodnych obszarami ramy DIGCOMP oraz potwierdzonych zewnętrznym certyfikatem ECDL Profile (Program:DIGCOMP4), do 28.02.2017 r.ZAPEWNIAMY:


Dostęp do własnego stanowiska komputerowego, podręczniki PTI zgodne z tematyką szkolenia i poziomem zaawansowania uczestników szkolenia, w tym wersje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (wersje w druku powiększonym, wersje elektroniczne). Miejsce realizacji zajęć - ośrodek szkoleniowy w woj. wielkopolskim, pozbawiony barier architektonicznych uniemożliwiających poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. (Zasada dostępności) Posiadający dojazd środkami komunikacji zbiorowej. Oddalony max 50 km od miejsca zamieszkania uczestników danej edycji.KOSZTY:


Szkolenia są bezpłatne. Finansowane w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 10% w ramach wkładu własnego przez Instytut Doradztwa Sp. z o.o.ZGŁOSZENIA:


W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu skontaktuj się z nami lub zarejestruj swoją firmę w automatycznym systemie rejestracji dostępnym na naszej stronie: W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu skontaktuj się z nami lub zarejestruj swoją firmę w automatycznym systemie rejestracji dostępnym na stronie.

>>> ZAREJESTRUJ SIĘ <<<SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:


Marcin Ruta
tel. 606 985 698
mail:ecdlwielkopolska@instytutdoradztwa.comBIURO PROJEKTU:


Biuro projektu:
os. Batorego 77/63
60-687 Poznań