loga

 


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:


"Śląska akademia budowlana" to projekt skierowany do 384 osób dorosłych z obszaru woj. śląskiego zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego. Projekt realizowany będzie na obszarze woj. śląskiego w okresie 01.02.2017 - 31.07.2018 r.

W ramach projektu przewiduje się realizację kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Szkolenia będą równoległe prowadzone w dwóch blokach tematycznych:


KURSY DLA INSTALATORÓW BUDOWLANYCH:
Kurs A Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych
Kurs B Elektryk budowlany ze specjalnością montera systemów fotowoltaicznych

KURSY DLA PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH:
Kurs C Autodesk Inventor
Kurs D Autodesk Revit Architecture


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:


1. KRYTERIA REKRUTACJI:
a) minimum 20% UP to osoby powyżej 50 roku życia (weryfikacja: kwestionariusz osobowy, deklaracja uczestnictwa);
b) minimum 40% UP to osoby o niskich kwalifikacjach (weryfikacja: kwestionariusz osobowy, deklaracja uczestnictwa);
c) minimum 10% UP to osoby z niepełnosprawnościami (weryfikacja: kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia);
d) minimum 15% UP to kobiety w celu zapewnienia parytetu płci (weryfikacja: kwestionariusz osobowy, deklaracja uczestnictwa);
e) posiadające status osoby pracującej (weryfikacja: oświadczenie o zatrudnieniu), osoby bezrobotnej (weryfikacja: urzędowe zaświadczenie w przypadku osób zarejestrowanych lub oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy) lub osoby biernej zawodowo (weryfikacja: oświadczenie)

2. KRYTERIA SELEKCJI:
a) kobiety lub osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia - 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
b) Osoby pracujące o niskich kwalifikacjach - 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
c) Osoby z niepełnosprawnościami nieaktywne zawodowo - 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
d) dla szkoleń A i B - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku instalatora lub posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem danego szkolenia - 5 pkt. (weryfikacja: oświadczenie o zatrudnieniu – obligatoryjnie 5 pkt. lub wypełnienie ankiety 0-5 pkt.);
e) dla szkoleń C i D - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego/budowlanego lub posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi programów projektowych AutoCAD oraz znajomość środowiska Windows - (weryfikacja: oświadczenie o zatrudnieniu – obligatoryjnie 5 pkt. lub wypełnienie ankiety 0-5 pkt.);
ZASADY REKRUTACJI:


Minimalny próg kwalifikacji uprawniający do udziału w projekcie wynosi 4 pkt. na podstawie kryteriów selekcji.

Osoby, które spełnią wymogi rekrutacyjne, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsca, za ich zgodą zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

W przypadku większej liczby chętnych na poszczególne kursy pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z niepełnosprawnościami.HARMONOGRAM SZKOLEŃ:


- Harmonogram szkoleń - pobierzKONTAKT:


Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 59 lok. 9
43-100 Tychy


Specjalista ds. rekrutacji
Anna Matyjasik
tel. 790 848 579
e-mail: sab@instytutdoradztwa.com