ZESTAWIENIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ROZWOJU KADR MECHATRONICZNYCHNazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K134/17

Miejsce realizacji

woj. Zachodniopomorskie

Okres realizacji

01.01.2018 – 31.12.2018

Wartość projektu

405 600,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich – 344 760,00 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej - 20 020,00 zł

Szczegóły projektu

E-WROTA DROGĄ DO KARIERY – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGONazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego

Numer projektu

RPOP.09.03.00-16-0090/16-00

Miejsce realizacji

woj. opolskie

Okres realizacji

01.09.2017 – 31.10.2017

Wartość projektu

477 406,25 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 405 536,00 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 23 870,00 zł

Szczegóły projektu

ŚLĄSKA AKADEMIA BUDOWLANANazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenia zawodowe osób dorosłych

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-0307/16

Miejsce realizacji

woj. śląskie

Okres realizacji

01.02.2017 – 31.07.2018

Wartość projektu

1 022 131,20 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 868 811,52 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 51 106,56 zł

Szczegóły projektu

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ELEKTRYKÓW BUDOWLANYCHNazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy

Numer projektu

RPWP.08.03.02-30-0017/16

Miejsce realizacji

woj. wielkopolskie

Okres realizacji

01.12.2016 – 30.11.2017 r.

Wartość projektu

376 422,86 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 85%

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 5%

Szczegóły projektu

E-UMIEJĘTNOŚCI - WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W FINANSACH I KSIĘGOWOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIANazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

08.10– Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewaniu się w językach obcych.

Numer projektu

RPZP.08.10.00-32-K098/16-00

Miejsce realizacji

Województwo Zachodniopomorskie – Specjalna Strefa Włączenia WZP

Okres realizacji

31.07.2017-31.10.2017

Wartość projektu

293 500,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 249 475,50 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 14 675,50 zł

Wkład własny Beneficjenta: 29 350,00 zł

Szczegóły projektu

MAZOWIECKA CYFROWA WIEŚ ZE STANDARDEM DIGCOMPNazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Numer projektu

RPMA.10.02.00-14-4817/16

Miejsce realizacji

woj. mazowieckie

Okres realizacji

01.12.2016 – 30.11.2017

Wartość projektu

336 244,00 zł

Płatność ze środków europejskich - 299 715,20 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa - 36 528,80 zł

Szczegóły projektu

OPOLSKA AKADEMIA BUDOWLANANazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Numer projektu

RPOP.09.02.01-16-002/15

Miejsce realizacji

woj. opolskie

Okres realizacji

01.09.2016 – 31.08.2017

Wartość projektu

435 540,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich - 85%

Dofinansowanie ze środków  dotacji celowej - 4,68%

Szczegóły projektu

ŁÓDZKA AKADEMIA BUDOWLANANazwa programu

RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

11.3.1 Kształcenie zawodowe

Numer projektu

RPLD.11.03.01-10-0011/15

Miejsce realizacji

woj. łódzkie

Okres realizacji

01.06.2016 – 31.05.2017

Wartość projektu

635 312,50 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich - 85%

Dofinansowanie ze środków  dotacji celowej - 3,67%

Szczegóły projektu

System ICT w placówkach służby zdrowia? Dla mnie to żaden problem.Nazwa programu

WRPO 2014-2020

Numer i nazwa poddziałania

8.2 Uczenie się przez całe życie

Numer projektu

RPWP.08.02.00-30-0056/15

Miejsce realizacji

woj. wielkopolskie

Okres realizacji

01.03.2016 – 28.02.2017

Wartość projektu

248 625,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich - 85%

Dofinansowanie ze środków  dotacji celowej - 4,74%

Szczegóły projektu